top of page
Moderne architectuur

MAAKT MARKETING MAKKELIJK.

1

QUICKSCAN

2

plan

3

planning

4

RESULTAAT


 

Welk plan je ook kiest (Plan A, Plan B of Plan C) we beginnen altijd met een QuickScan. Na het uitvoeren van de QuickScan ontvang je binnen 30 werkdagen een overzichtelijk marketingplan, waar theorie en praktijk bij elkaar komen, zoveel mogelijk visueel weergegeven. Ook ontvang je een planning waarin per maand alle acties, de doelgroep, de boodschap, de kanalen, de verantwoordelijke medewerkers, de doelen en de resultaten zijn uitgewerkt. 

 

Alle doelstellingen zijn dagelijks terug te zien op de marketing krasposter bij jou op locatie, niet te missen en ook nog eens goed voor mooie teamincentives. 
 

Heb je vragen over de werkwijze of over Plan tot Planning? Neem vrijblijvend contact op: 

1.QUICKSCAN

Om marketing succesvol te maken is het van groot belang om marketing aan te laten sluiten bij jouw organisatie. Daarom start Plan tot Planning altijd met het uitvoeren van een QuickScan, dit kan online of persoonlijk worden afgenomen bij één of meerdere mensen. Met een selectie van vragen worden o.a. de missie, visie, doelstellingen, interne situatie, omgevingsfactoren, concurrentie, product portfolio, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw bedrijf in kaart gebracht. 

 

Zo sluit het plan uitstekend aan bij de bedrijfsdoelen en levert marketing echt resultaat op. We nemen we de organisatie onder de loep, want is jouw sales wel klaar om de marketingacties uit te voeren? Worden de marketing activiteiten uitgevoerd door de mensen met de juiste vaardigheden? Met een capaciteiten- en interessetest krijg je hier meer zicht op.  

WERKWIJZE IN 4 stappen.

Zakelijke bijeenkomst

2.PLaN

Wat kan ik mij voorstellen bij een marketingplan? Hoe krijg ik het opgeleverd en hoe ziet het plan eruit? Begrijpen mijn collega's en/of directieleden het plan?


Marketingplan is:

 • kort & bondig

 • actie- & resultaatgericht

 • afgestemd op jullie bedrijf en wensen

 • een vertaalslag van theorie naar praktijk

 • gericht op de toekomst

 • een eerste stap naar de planning
   

Marketingplan bevat: 

 • de principes van marketing analyse, strategie, tactiek, implementatie en evaluatie

 • duidelijke SMART doelstellingen

 • visuals (grafieken, tabellen, infographics)

    

3. planning

Plan tot Planning verwerkt alle acties en doelen uit het marketingplan in de online marketing planningstool. Hier zie je een totaaloverzicht van al je acties en campagnes in handige tijdlijnen terug. Filter eenvoudig op campagnes, kanalen of personen. De taken worden toegewezen aan medewerkers of externe partijen, inclusief deadlines en budgetten. Zo wordt jouw marketing ook écht uitgevoerd!  


De marketingplanning laat zien:

 • de acties per kanaal en per doelgroep

 • type content per actie (online & offline)

 • de medewerkers of partners die de acties gaan uitvoeren incl. de gestelde deadlines 

 • het budget en de gemaakte kosten 

 • discussies en documenten die horen bij de acties en campagnes

    

4.RESULTAAT

Actie.

Het marketingplan en de marketingplanning wordt in deze stap omgezet naar concrete acties. Geen medewerkers in dienst om de acties uit te voeren? Wij werken samen met een tal van marketing experts vanuit "Part of the Plan". Zo heb jij voor elke marketing discipline een expert binnen handbereik. Plan tot Planning coördineert de werkzaamheden zodat de uitvoering naadloos aansluit bij het opgestelde marketingplan en de uit te voeren campagnes. 

Stick to the PLAN!

Of je nu Plan A, B, C kiest of je eigen modules samenstelt, je ontvangt altijd een krasposter met de doelstellingen voor bij jou op locatie. De doelstellingen worden in het plan gezamenlijk opgesteld en zijn altijd in te zien in de online planningstool. In het KPI dashboard kun je jouw doelstellingen realtime volgen. 

Plan tot Planning_Part of the Plan_Marke
bottom of page